مدرسه‌نما، همراه شما در مدیریت مدرسه

تشریح اتوماسیون آموزشی مدرسه نما

زمان مطالعه: 5 دقیقه

از دیگر خدمات سیستم مدیریت هوشمند مدارس مدرسه نما، اتوماسیون آموزشی است.

انواع تقویم ها

در این بخش از اتوماسیون آموزشی امکان تعریف تقویم (بر اساس ساعت، روز، ماه و سال) امکان پذیر است. در زمان تعریف تقویم، سال و نیم سالهای آموزشی نیز تعریف میشود. همچنین در این بخش کاربران میتوانند به صورت فردی، تقویم های اختصاصی و فردی خود را تعریف کنند.

این تقویم ها بستری هوشمند جهت ثبت محتوا (آموزشی، اجرایی) با قابلیت یادآوری از طریق نوتیفیکیشن هستند.

ثبت طرح درس و برنامه آموزشی مدرسه (توسط کاربران انتخابی ادمین: دبیران، معاون آموزشی و …) ، ارائه تقویم های پیشفرض منطبق با برنامه تعالی مدارس و امکان ثبت روند پیشروی تدریس طرح درسها و برنامه آموزشی در تقویم ها توسط کاربران انتخابی از دیگر امکانات این بخش است.

کلاس بندی 

کلاس بندی در اتوماسیون آموزشی مدرسه نما بر اساس پایه، گروه های آزمایشی، سطح علمی و …. به صورت دستی و هوشمند در این بخش صورت می گیرد.

کاربر مربوطه کلاس های ویژه هر پایه را تعریف میکند و ظرفیت هر کلاس را نیز مشخص میکند و میتواند دانش آموزان را به صورت تکی و گروهی انتخاب و در کلاس مربوطه ذخیره کند.

در بخش اطلاعات آموزشی دانش آموزان در زمان ثبت نام (گروه آزمایشی و سطح علمی) تعیین میشود و توسط این اطلاعات و ظرفیت کلاسها، کلاس بندی به صورت هوشمند نیز امکان پذیر است. بر اساس کلاس بندی های صورت گرفته امکان گزارش گیری ظرفیتهای باقیمانده هرکلاس در هر لحظه نیز فراهم است.

برنامه کلاسی سالیانه 

در این بخش معاونت آموزشی مدرسه جهت تنظیم برنامه کلاسی با تعریف دبیران ویژه هر درس، فرصتهای دبیران جهت برگزاری کلاس، تعیین الویتهای زمانی دبیران، استانداردهای تنظیم برنامه کلاسی هفتگی (حداکثر دو واحد متوالی از یک درس، توجه به جنس دروس در چینش و… ) تعداد کلاسهای مورد نیاز جهت آموزش در هر درس و… سیستم به صورت اتوماتیک و هوشمند برنامههای کلاسی هفتگی را پیشنهاد و ارائه میدهد که این برنامه ها قابلیت تغییر دارد.

همچنین بستری جهت ثبت و تنظیم برنامه کلاسی به صورت دستی نیز در این بخش ارائه میشود.

نظارت بر عملکرد و مدیریت آموزشی نظارت بر عملکرد آموزشی و انضباطی دانش آموزان، همکاران و دبیران از طریق گزارشات ثبت شده صورت میگیرد. شاخص ها و ضرایب امور آموزشی و انضباطی توسط مدرسه تعیین می گردد و همچنین امکان استفاده از شاخص های پیش فرض جهت سهولت کار امکان پذیر است. تمامی امور انضباطی و آموزشی دانش آموزان توسط دبیران در پنل مربوطه ثبت می گردد و براساس دسترسی های تعیین شده امکان مشاهده گزارشات برای کاربران مختلف امکان پذیر است. همچنین امور انضباطی همکاران و دبیران (اعم از ساعت ورود و خروج، ارسال گزارشات در زمان مقرر، شرکت در جلسات و … ) توسط کاربر مربوطه ثبت و امکان گزارش گیری در هر لحظه فراهم است در این بخش فعالیت دبیران با توجه به فرآیند یکپارچه یاددهی و یادگیری (طرح درس، آموزش، مطالعه، ارزیابی و ثبت گزارش پیشروی در هر بخش و با توجه به ثبت عملکرد مطالعاتی دانش آموزان رصد و بررسی می گردد.

 گزارش دهی 

انواع گزارشهای آماری از طریق اطلاعات ثبت شده توسط کاربران در این

بخش ارائه میشود. قابلیت نمایش گزارشات به شیوه های مختلف (اکسل، نمودار، میله ای، کارنامه و …) وجود دارد. دسترسی به این گزارشات بر اساس نوع کاربر متفاوت است.

گزارشات دانش آموزی

گزارش ساعات مطالعه هفتگی بر اساس ثبت عملکرد مطالعاتی گزارش ویژه استانداردهای مطالعاتی (تعداد تست، ساعت خواب، میزان تفریح و … ) گزارش روند پیشروی در مطالعه

گزارش نتایج آزمون

گزارشات ویژه همکاران آموزشی 

گزارش انضباطی دانش آموزان گزارش پیشروی تدریس گزارش عملکرد آموزشی و پیشروی در مطالعه دانش آموزان گزارش نتایج تکالیف

گزارشات ویژه والدین 

گزارش عملکرد مطالعاتی دانش آموزان گزارش انضباطی دانش آموزان گزارش ویژه انجمن اولیا مربیان

گزارشات مدیریتی

گزارش نظرسنجی گزارش امور مالی گزارش امور انضباطی همکاران (شرکت در جلسات، ساعت ورود و…) گزارش خلاصه وضعیت علمی و مطالعاتی کلی پایه ها گزارش عملکرد دبیران به همراه نمودار و …

همچنین برخی گزارشات بر اساس نیازهای مدارس جهت ارائه به آموزش و پرورش به صورت پیش فرض تعیین و بر اساس گزارشهای مورد نیاز سامانههای آموزش و پرورش متناسب سازی شده و تمامی فعالیتهای آموزشی و تربیتی در پایان هر نیمسال ارائه میشود. فعالسازی گزینه یادآوری ویژه گزارشات نیز از دیگر قابلیتهای این بخش است.

امور مشاوره ای و تربیتی 

پرونده دانش آموزان جهت بررسی امور مشاوره ای و تربیتی در این بخش موجود است. 

دسترسی به این پرونده بر اساس تنظیماتی که توسط ادمین اصلی مدرسه صورت می گیرد امکان پذیر است. تمامی گزارشات بر اساس نتایج پرسشنامه های ارائه شده به دانش آموزان ، موارد ثبت شده بر اساس مصوبات جلسات فردی با مشاوران تحصیلی و روانشناسی و … ارائه میشود. 

همچنین درخواست جلسه فردی با مشاور، پرسش و پاسخهای مشاوره ای و ثبت مصوبات جلسه و … در این بخش انجام میشود

خدمات جامع مدرسه نما تمامی نیازهای یک مدرسه رو پوشش می دهد.

 

سیستم مدیریت هوشمند مدارس 

سامانه مدیریت کلاس 

بستر ویژه برگزاری انواع کلاس 

در این بخش امکان برگزاری کلاسهای مختلفی اعم از کلاس درس، مشاوره، آموزش خانواده و… وجود دارد. 

این کلاسها به صورت آنلاین (با قابلیت بازپخش) برگزار میشود. همچنین در این بستر قابلیت نظارت بر حاضرین (حضور و غیاب)، بارگذاری اطلاعیه ، 

نظرسنجی قبل و بعد از جلسه و… وجود دارد. 

آرشیو کلاسها برای ذخیره و بارگذاری فیلم کلاسهای برگزار شده جهت دسترسی راحت تر کاربران بخشی اختصاص داده شده است. 

جزوات و تکالیف 

در این بخش تکالیف، جزوات و … توسط دبیران بارگذاری میشود و در پنل مربوطه دانش آموزان تکالیف انجام شده خود را ارسال میکنند. 

گزارش ارائه تکلیف توسط دبیران و انجام تکالیف توسط دانش آموزان به صورت فردی و گروهی قابل دسترسی است. 

اطلاعیه های مربوطه 

بارگذاری و نمایش مطالب و فایلهای مورد نیاز و مرتبط با کلاسهای آموزشی با فرمتهای مختلف (تقویم آموزشی، برنامه هفتگی، طرح درس کلاسها و …) امکانپذیر است. 

 پرسش و پاسخ 

بستر ویژه تعامل و گفتگو به صورت آنلاین و آفلاین با قابلیت نظارت و محدودسازی در سامانه مدیریت کلاس فراهم است. 

هزینه خدمات این بخش بر اساس فضای مورد نیاز با توجه به مدت زمان پخش آنلاین ویژه برگزاری کلاس ها و … به صورت جداگانه محاسبه میشود.

سامانه سنجش و ارزیابی اتوماسیون آموزشی

پنل آزمون ساز

امکان برگزاری آزمونهای داخلی مدارس به صورت آنلاین، به همراه کارنامه و نتایج آزمون در این بخش فراهم است. پنل آزمون ساز امکانی را ویژه ساخت آزمون بر اساس فرآیند مربوطه (بارگذاری سوالات، ثبت گزینه ها، تعیین گزینه درست و پاسخنامه تشریحی) ارائه میدهد. با استفاده از این بخش امکان برگزاری آزمونهای ورودی مدارس (آنلاین یا آفلاین) و … فراهم میشود. همچنین بستری ویژه ساخت آزمونهای تشریحی در نظر گرفته شده است که مسئول مربوطه با واردکردن سوالات و پاسخنامه تشریحی و تعیین بارم بندی میتواند در فرمت و قالب استاندارد، آزمون ساخته شده را دریافت و جهت برگزاری پرینت بگیرد. 

 آزمون جامع دروس پایه بعد از نوروز سامانه سنجش و ارزیابی

 آزمون جامع مطابق آزمون سراسری است و شرکت تمامی مدارس در این آزمونها آزاد است. 

اطلاعیه های مربوطه

بارگذاری و نمایش مطالب و فایلهای موردنیاز و مرتبط با آزمونهای آزمایشی داخلی و غیره (برنامه آزمون، بودجه بندی آزمون) با فرمتهای مختلف (فایل،تصویر و …) در این بخش امکان پذیر است. همچنین امکان فعالسازی گزینه یادآوری برای شرکت در آزمون (داخلی مدرسه یا سایر آزمون ها) در این بخش فراهم است. 

گزارشات آماری (جزییات) 

بر اساس نتایج آزمونهای برگزار شده ارائه گزارشات آماری (فردی و گروهی) جهت تحلیل و مقایسه عملکرد مطالعاتی دانش آموزان و سطح آموزش همکاران در این بخش ارائه میشود. گزارش سوالات غلط و نزده (درس به درس) گزارش میزان پیشروی علمی (درس به درس، جامع) گزارش مقایسه ای (فردی، کلاسی و … ) گزارشات جامع ویژه یک درس، یک پایه و…

مدرسه نما یک پنل اختصاصی ویژه هر مدرسه می باشد. 

آزمون های هوشمند 

چند مرحله آزمون آنلاین هوشمند، دارای سوالات استاندارد و علمی به همراه تحلیل آزمون علمی و توصیه های مشاوره ای بر اساس نقاط ضعف برگزار میشود. این آزمونها در ۴ مرحله ویژه تمامی مقاطع متوسطه اول و دوم ارائه میشود.

۱- آزمون آغازین ابتدای سال تحصیلی ۲- جمع بندی نیمسال اول بعد از امتحانات نیمسال اول ۳- جمع بندی نیم سال دوم قبل از امتحانات نیمسال دوم ۴- جمع بندی پایانی در خرداد ماه علاوه بر آزمونهای فوق ۲ آزمون صرفاً ویژه پایه دوازدهم ارائه میشود.

با ما در ارتباط باشید.