مدرسه‌نما، همراه شما در مدیریت مدرسه

نرم افزار مشاوره ای هوشمند مدارس “مدرسه نما “

زمان مطالعه: 3 دقیقه

دفتر برنامه ریزی هوشمند

برنامه مطالعاتی

 یکی از بسترهای نرم افزار مشاوره ای هوشمند مدارس برنامه مطالعاتی است. بستری جهت ارائه برنامه مطالعاتی به صورت فردی و گروهی به دانش آموزان در این بخش ارائه میشود.

همکاران مدرسه می توانند برنامه های مطالعاتی را در این بخش تنظیم کنند، همچنین مشاوران یا مسئولان مربوط به هر مدرسه می توانند برنامه را به صورت نرم افزارهای مشاوره ای هوشمند فایل یا تصویر برای کاربر مربوطه ارسال کنند.

ثبت عملکرد و فعالیت های روزانه 

در این بخش دانش آموزان عملکرد مطالعاتی خود (میزان مطالعه، مبحث، تعداد تست و تمرین و …) و فعالیتهای روزانه (خواب، ورزش و …) را ثبت میکنند تا به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه امکان بررسی کلی میزان مطالعه، تست و… امکان پذیر باشد.

 برنامه ریزی هوشمند

 این نرم افزار مشاوره ای هوشمند مدارس ویژه ارائه برنامه مطالعاتی هوشمند به صورت فردی یا گروهی به دانش آموزان میباشد، که قابلیت تغییر برنامه پس از دریافت امکان پذیر است، همچنین دسترسی به این بخش توسط مسئولین مدرسه مشخص می شود.

گزارشات تحلیلی و مقایسه ای 

بخش دیگری از نرم افزار مشاوره ای هوشمند مدارس گزارشات هستند. گزارشات آماری (گزارش ساعت مطالعه، میزان تست، میزان پیشروی در مطالعه ، ساعت خواب و بیداری و …) بر اساس اطلاعات ثبت شده دانش آموزان به صورت فردی و گروهی ارائه میشود.

انتخاب رشته هوشمند 

از دیگر بخش های نرم افزار مشاوره ای هوشمند مدارس است که خود شامل بخش های جداگانه زیر است:

انتخاب رشته به روش دسته بندی

 پس از تعیین رشته_شهر(های) مورد علاقه، دوره های مجاز و علاقه مند به شرکت، براساس راهنمای موجود در پنل، دانش آموز میتواند به یک دسته بندی اولیه و استاندارد (رشته،شهر،دوره) دسترسی پیدا کند (لیست پیشنهادی انتخاب رشته براساس الویتهای دانش آموز) و بر آن اساس انتخاب رشته خود را تکمیل کند.

 انتخاب رشته کامپیوتری (احتمال قبولی)

 براساس ثبت رشته_شهر (های) انتخابی و دوره های مجاز،انتخاب رشته کامپیوتری و تعیین احتمال قبولی برمبنای نتایج قبولی سالهای گذشته ارائه میشود.

 معرفی رشته های دانشگاهی

 محتوای علمی و اصولی جهت توضیح و معرفی رشته های دانشگاهی در قالب مقاله و فیلم، توسط کارشناسان متخصص در هر گروه آزمایشی ارائه میشود.

مطالب و محتواهای مربوطه 

اطلاعات آماری و محتواهایی مرتبط با دوره انتخاب رشته در فرمت های مختلف ارائه میشود.

پرسشنامه های روانشناختی 

از دیگر بخش های نرم افزار مشاوره ای هوشمند مدارس پرسشنامه های روانشناختی هوشمند جهت بررسی هوش های هشتگانه، استعداد، توانایی و… به همراه نتایج و توصیه های مرتبط ویژه انتخاب رشته نیز برگزار میشود.

 

برای آشنایی و ثبت نام در مدرسه هوشمند مدرسه نما کلیک کنید.

هدایت تحصیلی 

از دیگر بخش های نرم افزار مشاوره ای هوشمند مدارس هدایت تحصیلی است. بسته هدایت تحصیلی شغلی در نظر دارد در کمترین زمان ممکن، استعداد، توانایی و رغبت های دانش آموزان را با استفاده از روش های مختلف مانند تست های روانشناسی شناسایی کند؛ تادانش آموزان بتوانند از این طریق تصمیمی آگاهانه تر در خصوص انتخاب رشته تحصیلی خود داشته باشند.

این بسته ویژه دانش آموزان متوسطه اول ارائه شده است..

ویژگی ها و اهداف بسته: 

آشنایی با اهداف و اصلاح باورهای نادرست ارائه آزمون های خودشناسی

آشنایی با تمامی رشته های دانشگاهی آشنایی با مهارت حل مسأله و تصمیم گیری 

این بسته شامل ۵ فصل و ۱۸ فعالیت به شرح زیر میباشد:

فصل اول : اولین گام به سوی موفقیت 

فعالیت ۱ : نحوه استفاده از بسته

فعالیت ۲ : اهمیت هدف و شناخت آن

فعالیت ۳ :بهزیستی روانشناختی

فصل دوم : اصلاح باورهای نادرست 

فعالیت ۴ : خطاهای شناختی

فعالیت ۵ : فکر ما خطا دارد

فعالیت ۶ : شواهد موافق و مخالف

فصل سوم: خودشناسی 

فعالیت ۷ : علایق شغلی

فعالیت ۸ : استعداد

فعالیت ۹ : ارزش ها

فعالیت ۱۰ : سبک یادگیری

فعالیت ۱۱ : سبک شناختی

 فصل چهارم : معرفی رشته ها 

فعالیت ۱۲ : معرفی رشته ها

فعالیت ۱۳ : آشنایی با رشته ها

فعالیت ۱۴ : ثبت وضعیت آزمونها

فصل پنجم : حل مسئله و تصمیم گیری 

فعالیت ۱۵ : مهارت حل مسئله

فعالیت ۱۶: سبک تصمیم گیری

فعالیت ۱۷ : فراشناخت

فعالیت ۱۸ : تصمیم نهایی

با ما در ارتباط باشید.