مدرسه‌نما، همراه شما در مدیریت مدرسه

دوره های ضمن خدمت

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

برگزاری دوره های آموزشی ویژه همکاران و پرسنل مدرسه  به صورت فصلی و ارائه مدرک مورد تایید به افراد شرکت کننده پس از پایان دوره

اطلاعیه های مربوط به دوره

بستر ویژع ثبت نام اعضای شرکت کننده

ارائه آزمون در انتهای هر دوره

ارائه  مدرک به صورت فایل و قابل دانلود

 

دوره های ضمن خدمت:  امتیازی – اختیاری

 

برنامه ریزی : مدرسه برنامه ثابت را وارد کند و خارج از نتایح آزمون بر اساس طرح درس ها برنامه ماهانه به دانش آموزان ارائه شود

با ما در ارتباط باشید.