مدرسه‌نما، همراه شما در مدیریت مدرسه

نرم افزار های مشاوره ای هوشمند

زمان مطالعه: 2 دقیقه

دفتر برنامه ریزی هوشمند

بستری جهت ارائه برنامه مطالعاتی به صورت فردی و گروهی به دانش آموزان

نرم افزار ویژه ثبت عملکرد مطالعاتی (میزان مطالعه،مبحث،تعداد تست و تمرین و …) و فعالیت های روزانه (خواب، ورزش و …)

نرم افزار ویژه ارائه برنامه مطالعاتی هوشمند به صورت فردی و اختصاصی به دانش آموزان

ارائه گزارشات آماری، بر اساس اطلاعات ثبت شده ی عملکرد  مطالعای و فعالیت های روزانه به صورت فردی و گروهی

دقیق تر شود.

 

انتخاب رشته هوشمند

پس از تعیین رشته، شهر های مورد علاقه، دوره های مجاز و علاقمند به شرکت، بر اساس راهنمای موجود در پنل، دانش آموز میتواند به یک دسته بندی اولیه و استاندار  (رشته-شهر-دوره) دسترسی پیدا کند و بر آن اساس انتخاب رشته خود را تکمیل کند.

بر اساس ثبت رشته شهر های انتخابی و دوره های مجاز ، انتخاب رشته کامپیوتری و تعیین احتمال قبولی برمبنای نتایج قبولی سال های گذشته

محتوای علمی و اصولی جهت توضیح و معرفی رشته های دانشگاهی در قالب مقاله و فیلم، توسط کارشناسان متخصص در هر گروه آزمایشی

اطلاعات آماری و محتواهایی مرتبط با دوره انتخاب رشته در فرمت های مختلف

پرسشنامه های روانشناختی هوشمند جهت بررسی هوش های هشت گانه، استعداد، توانایی و …  به همراه نتایج و توصیه های مرتبط

هدایت تحصیلی

با ما در ارتباط باشید.